Created By Net-LifeStyle.com
กรุณากรอกแบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน ชำระค่าสินค้าของท่านที่นี่ครับ ช่องไหนไม่ทราบ หรือ ไม่มีรายละเอียด ให้พิมพ์ลงไปว่า "ไม่มี" หรือ "ไม่ทราบ" อย่าปล่อยว่างนะครับ
หมายเลขคำสั่งซื้อ(ถ้าสั่งทางโทรศัพท์ใส่ 02) *ป้อนตัวเลขเท่านั้น
ชื่อ-นามสกุล *
Email *
จำนวนเงิน . *ป้อนตัวเลขเท่านั้น
โอนเข้าธนาคาร *
สาขา ถ้าโอน ATM ใส่ที่ตั้งของตู้ *
วันที่ / เวลา (เวลาถ้าจำไม่ได้ใส่โดยประมาณ) : นาที *
หมายเหตุ