ข้อตกลงการใช้งาน

ราคาสินค้าบนเว็บไซต์นี้เป็นราคาขายปลีก หากท่านซื้อสินค้าตั้งแต่ 6 ชิ้นขึ้นไปต่อรายการ ทางบริษัทฯจะคิดราคาส่งให้ ราคาส่งจะไม่มีแสดงบนหน้าเว็บ

ในการสั่งซื้อสินค้าท่านต้องลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรที่ติดต่อได้ เพื่อความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการจัดส่ง

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นในการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งทางร้านบริษัทฯจะโทรหาหรือ E-mail หาท่านเพื่อทำการยืนยันการสั่งซื้อ หากไม่มีการยืนยันจากลูกค้าทางบริษัทฯจะระงับขั้นตอนการจัดส่ง ฉะนั้นเพื่อความรวดเร็วท่านสามารถโทรตรวจสอบราคาสินค้าและยอดเงินรวมที่ต้องโอนได้ที่ 02-375-8513 / 081-932-0327

บริษัทฯเปิดวันอังคาร ถึง อาทิตย์ เวลา 8.00 - 17.30น.

ทางบริษัทฯจะทำการระงับการใช้งาน ID ของลูกค้าที่มีพฤติกรรมดังนี้ 3 ครั้งขึ้นไป

1. กดสั่งซื้อเล่นๆ

2.กดสั่งซื้อแล้วยกเลิกการสั่งซื้อโดยไม่มีเหตุอันควร (ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ โดยแจ้งทางบริษัทฯด้วยการ Reply E-mail  ที่ระบบส่งกลับไป หรือโทรแจ้งทางร้าน ภายใน 3 วัน นับจากได้รับแจ้งยอดรวม)

3.ไม่โอนเงินภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งยอดเงินรวมค่าจัดส่งจากทางบริษัทฯ โดยไม่มีการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทฯ

เนื่องจากทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อเข้ามา พนักงานของบริษัทฯจะให้บริการท่านตามขั้นตอน คือ จัดเตรียมและจัดเก็บสินค้า --->ชั่งน้ำหนัก ---> ตอบรับ E-mail ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และสินค้านั้นๆ ทางบริษัทฯจะไม่ได้นำออกขายให้ลูกค้ารายอื่นๆ ทำให้ลูกค้าท่านอื่นและร้านค้าเสียโอกาสในการซื้อ-ขาย นอกจากนี้สินค้าบางรายการมีอายุค่อนข้างสั้น

จึงขอความกรุณาและความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนสั่งซื้อ และเมื่อได้รับแจ้งยอดรวมแล้ว หากต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ กรุณาแจ้งทางบริษัทฯให้ทราบด้วยครับ

ระบบโดย OpenCart
PK.Shop(ปางแก้ว) © 2020 | ภาษาไทยโดย Opencart2004